26 January 2015

Fragmentation No17: "I Feel Lucky"_ Sanat Dünyamız No144 (Yapı Kredi Yayınları)_ 2015


FragMENtaTION No17 - "I FEEL LUCKY"
Sanat Dünyamız No144 - Yapı Kredi Yayınları
Necmi Sönmez - Mine Haydaroğlu